top of page

DÉAN TEAGMHÁIL LINN!
Comhairleoireacht - Forbairt Ghairmiúil i Múnlú  Saibhriú Teanga -
Tiontú Teanga - Sainsheirbhísí Gaelscoile
  


 

CONTACT US! 
Consultancy - Irish Language Modelling & Enrichment for Professionals -
Translating -
Specialised IM School Services
 
 

"Léirigh...tuiscint an-mhaith ar an obair a bhí le déanamh.  Bhí a gcur chuige cumarsáide go hiontach ar fad mar a bhí caighdeán a gcuid oibre. Bhí sé ina fhaoiseamh bheith ag plé le comhlacht a thuigeann Gaeilge agus saol na Gaeilge. Mholfainn Barr Feabhais Teo. d'aon dream pobail",

Gearóid Ó Machail,

Bainisteoir Aonach Mhacha.

Seirbhísí Comhairleoireachta

"...showed an in-depth understanding of the work we asked them to do. Their communication style was excellent as was their standard of work.  It was a real relief to work with a company that understands Irish and the Irish language community.  I would happily recommend Barr Feabhais Limited to any community group".

Gearóid Ó Machail,

Manager of Aonach Mhacha

Consultancy Services 

"....Bhí Mícheál in ann castachtaí teanga a mhíniú go cruinn. Thug sé Gaeilge nádúrtha na Gaeltachta isteach sa scoil agus beidh a eolas le leas na ndaltaí. Molaim do ghaelscoileanna eile Mícheál a thabhairt isteach ar mhaithe leis na páistí - líonann sé bearnaí a mbíonn príomhoidí ag caint orthu. Is é an trua nár tugadh Mícheál isteach roimhe seo."

An Dr Séamas Ó Donnghaile, Príomhoide

Bhunscoil Mhic Reachtain.

Forbairt Ghairmiúil

- Múnlú agus Saibhriú Teanga 

"... I knew that the Irish would be rich and right.  Micheál has the ability to do more than just translate words from one language into words in another language – Google can do that.  What impresses time and time again is his ability to also capture the style and tone of the original text so that the translation truly reflects what the original author was trying to convey. His breadth of knowledge and skill as a writer in both English and Irish means that literally nothing is lost in translation..."

Deirdre Miller,

Bayside Community Association

Translating Services

White Structure

DÉAN TEAGMHÁIL LINN
CONTACT US

36 Páirc an tSeanchúrsa Gailf, Béal Feirste, BT17 0FH

36 Old Golf Course Park, Belfast, BT17 0FH

+44 (0)7824495319

Barr Feabhais Pic.png

GRMA as scríobh chugainn / Thanks for submitting!

Barr Feabhais Pic.png

UAIREANTA OSCAILTE / OPENING HOURS

Barr Feabhais Pic.png

Luan - Aoine/Mon - Fri: 9am - 6pm
Satharn/Sat: 10am - 1pm
Domhnach/Sun: Druidte/Closed

bottom of page