top of page
White Structure

SEIRBHÍSÍ BARR FEABHAIS TEO
BARR FEABHAIS LIMITED SERVICES

Barr Feabhais Pic.png
Barr Feabhais Pic.png
Business Meeting
Hands Raised
Happy Woman

EAGRAÍOCHTAÍ, COMHLACHTAÍ

⁊ RANNA/FORAIS RIALTAIS

 

ORGANISATIONS, COMPANIES, GOVERNMENTAL DEPARTMENTS

& BODIES 

 • Tiontú teanga, eagarthóireacht chriticiúil  léamh profaí;

 • Pleananna corparáideacha  tuarascálacha;

 • Comhairliúcháin  staidéir indéantachta; 

 • Foirmeacha maoinithe;

 • Pleanáil straitéiseach.

 • Translating, critical editing & proofreading;

 • Corporate plans & reports;

 • Consultations & feasibility studies;

 • Funding forms;

 • Strategic Planning.

Sainchomhairle

Expert Guidance

SCOILEANNA / SCHOOLS

 • Múinteoir: Forbairt ghairmiúil - múnlú  saibhriú teanga;

 • Dalta: Scileanna cumasaithe feidhmiúcháin;

 • Dalta: Tacaíocht le meabhairshláinte trí chluichí  trí ghníomhaíochtaí eile;

 • Bord Gobharnóirí: Cúnamh le hinbhuanaitheacht scoileanna;

 • TEACHER: Professional development - Irish language modelling & enrichment;  

 • STUDENT: Executive function skills;

 • STUDENT: Supporting mental health through games and other activities;

 • BOARD GOVERNORS; School sustainability assistance;

 

 

Cuireann muid le do ghaelscoil

We enrich your gaelscoil 

AN DUINE AONAIR / PERSONAL

 • Foirmeacha iarratais 

 • Dréachtú CV-nna

 • Scileanna agallóireachta

 • Job application;

 • CVs;

 • Interview skills.

Déanann muid ar an dóigh cheart é

We get it right

Comhairleoireacht - Forbairt Ghairmiúil i Múnlú  Saibhriú Teanga - Tiontú Teanga - Sainsheirbhísí Gaelscoile 

Consultancy - Irish Language Modelling & Enrichment for Professionals - Translating - Specialised IM School Services 

 

bottom of page