top of page
Delivering Package
Barr Feabhais Pic.png

DEISEANNA  LINNE

 

RÓL MAR CHOMHLACH GAIRMIÚIL 

CLÁRAIGH SPÉIS

Ár Seirbhísí
Comhairleoireacht  Ghnó / Business Consultancy 
Múnlú  Saibhriú Teanga / Language Modelling & Enrichment Services 
Tiontú Teanga /
Translating Services
Sainsheirbhísí Gaelscoile / IME Services
  

 

Barr Feabhais Pic.png

An bhfuil taithí agat ar aistriú, ar eagarthóireacht, ar léamh profaí nó ar fhormáidiú?

Coinníonn Barr Feabhais Teo. liosta de Chomhlaigh Ghairmiúla atá incháilithe le tionscadail ar leith a chur i gcrích le linn tréimhsí criticiúla gnó.

 

I measc na réimsí oibre, ag brath ar do thaithí, beidh:

 • Aistriú,

 • Eagarthóireacht,

 • Léamh profaí,

 • Formáidiú,

Is obair ó Bhéarla go Gaeilge a bheidh ann den chuid is mó ach beidh ó Ghaeilge go Béarla i gceist fosta ó am go ham. 

   

Mar Chomhlach Gairmiúil:

 • Déanfar an obair i do chuid ama féin agus de réir sprioc-ama;

 • Déanfar freastail ar chruinnithe Zoom de réir mar is gá;

 • Cuirfear ar an eolas thú ar iomlán na hoibre a bheidh le déanamh agat;

 • Tabharfar tacaíocht duit;

 • Íocfar táille ghairmiúil leat de réir líon na bhfocal a aistrítear.

 

Is deis iontach í seo d'aistritheoirí neamhspleácha nó do ghairmithe eile ioncam breise a thuilleamh agus taithí luachmhar a fháil ar aistriú, ar eagarthóireacht, ar léamh profaí agus ar fhormáidiú.

Cláraigh linn!

Sula gcláraíonn tú spéis, léigh na réamhriachtanais seo a leanas:

Barr Feabhais Pic.png
Man Working at Desk

CAIGHDEÁIN

 • Bheith in ann cloí le gnásanna, rialacha agus treoracha An Caighdeán Oifigiúil 2017.

 • Caighdeán aistriúcháin bheith ag caighdeán ISO 17100 nó a chomhionann.

 • Bheith in ann Gaeilge mhaith chruinn a chur ar théarmaíocht atá teicniúil nó dlíthiúil.

 • Ardchumas i léamh profaí.

 •  

SONRAÍ NA nÍOSRIACHTANAIS THEICNIÚLA AGUS GHAIRMIÚLA

Ceann amháin nó níos mó de na cáilíochtaí seo a leanas (nó a gcoibhéis).

 • Séala Creidiúnaithe Fhoras na Gaeilge.

 • TEG – leibhéal B2 nó níos airde (ní mór 65% i scríobh agus úsáid na Gaeilge bheith agat).

 • Cáilíocht sa Nua-Ghaeilge ag Leibhéal 7 nó níos airde ar an Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí.

 • Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán Gaeilge ag Leibhéal 9 ar an Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí.

 • Ard-Dioplóma sa Dlítheangeolaíocht agus san Aistriúchán Dlíthiúil (Gaeilge).

 • ME san Aistriúchán, san Ateangaireacht agus i Scileanna Gairmiúla Teanga.

TAITHÍ

Ar a laghad bliain amháin taithí ar aistriú cáipéisí ó Bhéarla go Gaeilge. Is féidir leis an taithí seo bheith agat mar chuid de do ghnáthobair.

 

Is féidir leat spéis a chlárú trí r-phost a sheoladh chuig eolas@barrfeabhais.com

 1. Cuir COMHLACH GAIRMIÚIL mar theideal

 2. Ceangail CV. Sonraí atá de dhíth sa CV:

  1. Sonraí cuí pearsanta.

  2. Sonraí faoi na cailíochtaí cuí atá agat.

  3. Sonraí faoi na scileanna cuí atá agat.

  4. Sonraí faoin taithí chuí atá agat.

  5. Ní ghlacfar le CV atá níos faide ná 3 leathanach A4.

 

bottom of page