top of page
Wave
Barr Feabhais Pic.png

FÁILTE ISTEACH / WELCOME

Barr Feabhais Pic.png

Anseo le cuidiú leat / Here to help

Ár Seirbhísí/Our Services

Best Friends

Scoileanna

Business Meeting

Eagraíochtaí, Comhlachtaí ⁊ 
Ranna/Forais Rialtais 

Portrait of a young person

An Duine Aonair

 • Múinteoir: Forbairt ghairmiúil - múnlú ⁊ saibhriú teanga;

 • Dalta: Scileanna cumasaithe feidhmiúcháin;

 • Dalta: Tacaíocht le meabhairshláinte trí chluichí ⁊ trí ghníomhaíochtaí eile;

 • Bord Gobharnóirí: Cúnamh le hinbhuanaitheacht scoileanna;

 • Tiontú teanga, eagarthóireacht chriticiúil ⁊ léamh profaí;

 • Pleananna corparáideacha ⁊ tuarascálacha;

 • Comhairliúcháin ⁊ staidéir indéantachta; 

 • Foirmeacha maoinithe;

 • Pleanáil straitéiseach.

 • Foirmeacha iarratais 

 • CV-nna

 • Scileanna agallóireachta

Schools

Organisations, Companies & 
Governmental Departments / Bodies 

Personal

 • TEACHER: Professional development - Irish language modelling & enrichment;  

 • STUDENT: Executive function skills;

 • STUDENT: Supporting mental health through games and other activities;

 • BOARD GOVERNORS; School sustainability assistance;

 • Translating, critical editing & proofreading;

 • Corporate plans & reports;

 • Consultations & feasibility studies;

 • Funding forms;

 • Strategic planning.

 • Job application;

 • CVs;

 • Interview skills.

Barr Feabhais Pic.png

DÉAN TEAGMHÁIL LINN
CONTACT US

36 Páirc an tSeanchúrsa Gailf, Béal Feirste, BT17 0FH,

36 Old Golf Course Park, Belfast, BT17 0FH

eolas@barrfeabhais.com

@barrfeabhais

+44 (0)7824495319

Is comhlacht é BARR FEABHAIS TEO atá cláraithe in Éirinn ó thuaidh. Uimhir Chláraithe: NI684521/BARR FEABHAIS LIMITED is a NI registered company. Reg No. NI684521.  

Go raibh maith agat / Thanks for submitting!

bottom of page