top of page
White Structure

SEIRBHÍSÍ BARR FEABHAIS TEO
BARR FEABHAIS TEORANTA  SEIRBHÍSÍ

Barr Feabhais Pic.png
Barr Feabhais Pic.png
Business Meeting
Hands Raised
Happy Woman

EAGRAÍOCHTAÍ, COMHLACHTAÍ

  RANNA/FORAIS RIALTAIS

 

EAGRAÍOCHTAÍ, CUIDEACHTAÍ, RANNA RIALTAIS

& COMHLACHTAÍ  

 • Tiontú teanga, eagarthóireacht chriticiúil   léamh profaí;

 • Pleananna corparáideacha   tuarascálacha;

 • Comhairleoireacht   staidéir indéanta;  

 • Foirmeacha maoinithe;

 • Pleanáil straitéiseach.

 • Aistriúchán, eagarthóireacht chriticiúil & léamh profaí;

 • Pleananna & tuarascálacha corparáideacha;

 • Comhairliúcháin & staidéir féidearthachta;

 • Foirmeacha maoinithe;

 • Pleanáil Straitéiseach.

Sainchomhairle

Treoir Saineolaithe

SCOILEANNA / SCHOOLS

 • Múinteoir: Forbairt eolach - múnlú   saibhriu teanga;

 • Dalta: Scileanna cumasaithe feidhmiúcháin;

 • Dalta: tacaíocht le meabhairshláinte trí chluichí   trí ghníomhaíochtaí eile;

 • Bord Gobharnóirí: Cúnamh le hinbhuanaitheacht scoileanna;

 • Múinteoir: Forbairt ghairmiúil - múnlú & saibhriú na Gaeilge;   

 • MAC LÉINN: Scileanna feidhme feidhmiúcháin;

 • MAC LÉINN: Tacú le meabhairshláinte trí chluichí agus trí ghníomhaíochtaí eile;

 • GOBHARNÓIRÍ AN BHOIRD; cúnamh inbhuanaitheachta scoile;

 

 

Cuireann muid le do ghaelscoil

Saibhrímid do ghaelscoil 

AN DUINE AONAIR / PEARSANTA

 • Foirmeacha iarratais  

 • Dréachtú CV-nna

 • ___________

​​

 • Iarratas Poist;

 • CVanna;

 • Scileanna agallaimh.

Déanann muid ar an dóigh cheart é

Faighimid ceart é

Comhairleoireacht - Forbairt Ghairmiúil i Múnlú  Saibhriú Teanga - Tiontú Teanga - Sainseirbhísí Gaelscoile 

Comhairliúchán - Samhaltú agus Saibhriú Gaeilge do Ghairmithe - Aistriú - Seirbhísí Speisialaithe Gaelscoileanna
 
 

bottom of page