top of page
Wave

CAD É A DEIR NA CLIAINT?
CAD A DHEIREANN ÁR gcliaint?

Muinín agus Sástacht  / Muinín agus Sástacht

Léigh an méid a bhí le rá ag ár gcliaint

faoin obair a rinne muid daofa.

Tóg am le léamh cad a cheap ár gcliaint

faoin obair a rinne muid dóibh.

Barr Feabhais Pic.png
AM 2.jpg

AONACH MHACHA

D'iarr Aonach Mhacha orainn tabhairt faoi 3 phíosa ar leith oibre, comhairliúchán poiblí le páirtithe leasmhara na Gaeilge in Ard Mhacha, foirmeacha iarratais £100K maoinithe a líonadh amach agus iarluacháil nó PPE a dhéanamh ar thionscadal Aonach Mhacha.

"Léirigh Barr Feabhais Teo. tuiscint an-mhaith ar an obair a bhí le déanamh.  Bhí a gcur chuige cumarsáide go hiontach ar fad mar a bhí caighdeán a gcuid oibre. Bhí sé ina fhaoiseamh a bheith ag plé le comhlacht a thuigeann Gaeilge agus saol na Gaeilge. Mholfainn Barr Feabhais Teo. d'aon dream pobail" ,

 

Gearóid Ó Machail, Bainisteoir Aonach Mhacha.

Barr Feabhais Pic.png

D’iarr Aonach Mhacha orainn 3 phíosa oibre ar leith a dhéanamh, comhairliúchán poiblí le páirtithe leasmhara na Gaeilge in Ard Mhacha, iarratas ar mhaoiniú £100K a chríochnú agus Measúnú Iarthionscadail ar thogra Aonach Mhacha a chur i gcrích.

“Léirigh Barr Feabhais Teoranta tuiscint dhomhain ar an obair a d’iarr muid orthu a dhéanamh.  Bhí a stíl chumarsáide ar fheabhas mar a bhí a gcaighdeán oibre. Ba mhór an faoiseamh é oibriú le comhlacht a thuigeann an Ghaeilge agus pobal na Gaeilge.  Mholfainn Barr Feabhais Teoranta go sona sásta d’aon ghrúpa pobail”.

Gearóid Ó Machail, Bainisteoir Aonach Mhacha.  

BMR.jpg

REACHTAIN BUNSCOIL MHIC

Forbairt náisiúnta i múnlú ⁊ i saibhriú teanga

Forbairt ghairmiúil -  Gaeilge  teanga  samhaltú & saibhriú 

Barr Feabhais Pic.png

D’iarr Príomhoide Bhunscoil Mhic Reachtain (Tuaisceart Bhéal Feirste) oiliúint faoi leith a shaindhearadh d’fhoireann teagaisc na scoile chun barr feabhais a chur ar a gcuid Gaeilge agus chun coimriú a dhéanamh ar na leasuithe atá déanta i nGramadach na Gaeilge, An Caighdeán Oifigiúil (2017) ar chaighdeán na Gaeilge.  

“Reáchtáil an Dr. Ó Duibh as Barr Feabhais Teo. 8 seisiún oiliúna ar líne ár bpléadh earráidí coitianta sa Ghaeilge, saibhreas teanga agus foghraíocht na Gaeilge.  Thug an fhoireann aiseolas dóigh ar gach seisiún. Bhí Mícheál in ann castachtaí teanga a rá go cruinn. Thug sé Gaeilge nádúrtha na Gaeltachta isteach sa scoil agus beidh eolas ar leas na scoile.  Molaim do ghaelscoileanna eile Mícheál a thabhairt isteach ar mhaithe leis na páistí - líon sé bearnaí a stiúrthóirí ag caint orthu. Is é an trua nár tugadh Mícheál isteach roimhe seo.”

An Dr Séamas Ó Donnghaile, Príomhoide Bhunscoil Mhic Reachtain.

Collage_20220127_125913.jpg

CUMANN POBAIL BAYSIDE

Aistriúchán /Translation

Barr Feabhais Pic.png

Chuaigh Deirdre Miller ó Bayside Community Association i dteagmháil linn ag lorg aistriúchán Gaeilge den script Bhéarla ar a gcomhartha oidhreachta a bhí siad ag iarraidh a chur suas mar chuid de Sheachtain na hOidhreachta.

Rinne Deirdre Miller ó Bayside Community Association teagmháil linn agus leagan Gaeilge á lorg aici den Bhéarla a bhí ar an comhartha a bhí siad ag iarraidh a chur suas mar chuid de Sheachtain na hOidhreachta.  

“Mar dhuine atá líofa i roinnt teangacha tuigim an tábhacht a bhaineann le rudaí a chur ina gceart agus tuigim freisin na droch-iarrachtaí atá ar siúl i mBaile Átha Cliath maidir le comharthaíocht Ghaeilge.  Sin an fáth ar smaoinigh mé láithreach ar Mhicheál agus mé ag iarraidh aistriúchán Gaeilge den Bhéarla ar ár gcomhartha.  Bhí fhios agam go mbeadh na Gaeil saibhir agus ceart.  Tá an cumas ag Micheál níos mó a dhéanamh ná focail a aistriú ó theanga amháin go focail i dteanga eile – is féidir le Google é sin a dhéanamh.  Is é an rud a théann i bhfeidhm arís agus arís eile ná a chumas stíl agus ton an bhuntéacs a ghabháil freisin ionas go léireoidh an t-aistriúchán go fírinneach a raibh an t-údar ag iarraidh a chur in iúl. Ciallaíonn a fhairsinge eolais agus scile mar scríbhneoir i mBéarla agus i nGaeilge araon nach gcailltear aon rud san aistriúchán.  Níl leisce ar bith orm Barr Feabhais Teoranta a mholadh as seirbhísí aistriúcháin”,

Deirdre Miller, Cumann Pobail Cois Bhá.  

bottom of page