top of page
Wave

FÚINN / AMOUT US

Éist leis an Dr. Ó Duibh ag caint  ar Bladhaire RnaG faoi na seirbhísí a chuireann BARR FEABHAIS TEO ar fáil:  https://www.rte.ie/radio/rnag/clips/22053097/

An Dr. Ó Duibh ar Bladhaire.png

Seo chugat thíos roinnt eolais faoinár gcúlra, faoinár gcáilíochtaí agus faoi chaighdeán ár gcuid oibre mar aon le blaiseadh beag tuisceana ar cá luíonn ár gcuid saineolais.

Barr Feabhais Pic.png

Anseo thíos gheobhaidh tú roinnt eolais úsáideach faoinár gcúlra, ár gcáilíochtaí , ár saineolas agus an caighdeán oibre a chuirimid ar fáil.

White Structure
Wave

Rogha na Rathúlachta  / Réitigh Ratha

múinteoirí BARR FEABHAIS TEO ar an 16 Nollaig 2021 agus misean aige a bheith ar an Ghaelchomhlacht is fearr, is cruthaithí agus tarraingtí sa tír sna seirbhísí a chuireann muid ar fáil. Le gach cliant agus muid ag tabhairt faoinár gcuid oibre, léireoidh muid nualaíocht, ceannródaíocht, saineolas agus cumas. Cuirfidh muid barr feabhais ar aon phíosa oibre a dhéanann muid.

Lig dúinn an barr feabhais sin atá uait a chur ar do chuid oibre. Déan teagmháil linn inniu agus faigh amach cad é is féidir linn a dhéanamh duit.

Bunaíodh Barr Feabhais Teoranta ar 16 Nollaig 2021 agus é mar mhisean aige a bheith ar an ngníomhaireacht is rathúla, is cruthaithí agus is mó tóir ar fud na hÉireann ó thaobh na Gaeilge de sna seirbhísí a chuirimid ar fáil. Feicfidh gach cliant an fachtóir ‘barra feabhais’ inár gcuid oibre, inár nuálaíocht, inár saineolas, inár gcumas agus inár gcur chuige iomlán.

Cuirimis an 'barr feabhsaithe' sin isteach i do chuid oibre.  Cuir glaoch orainn inniu agus féach cad is féidir linn a dhéanamh duitse.

Luach ar Airgead  / Luach ar Airgead

Tá togha agus rogha taithí, cáilíochtaí, saineolais agus sárchumas ag foireann Barr Feabhais Teo. Tugtar faoi obair go díograiseach dúthrachtach, le muinín agus le tiomantas.  Baintear amach spriocanna in am agus ar fhoireann. Cuirtear ceardlanna agus sástacht an deontais roimh gach rud.

Rátaí Gairmiúla: Ofráiltear an chéad seisiún saor in aisce mar aon le rátaí oibre atá réasúnta agus ar acmhainn.

I Barr Feabhais Teo. tá saibhreas mór saineolais, taithí, cáilíochtaí agus inniúlachtaí againn.  Déantar an obair ar fad go dúthrachtach muiníneach. Críochnaítear an obair in am  agus ar chaighdeán an-ard. Táimid bródúil as ár gcaighdeáin arda agus ár ráta sástachta cliant.  

Rátaí Gairmiúla :  Cuirimid seisiún tosaigh saor in aisce agus rátaí gairmiúla ar fáil a oireann do do bhuiséad ina dhiaidh sin. 

2022-01-29.png

AN RÉSUMÉ (leagan Béarla a leanas)

 • PhD ⁊ cáilíochtaí eile 3ú leibhéal i mbainisteoireacht, i ngnóthachtáil ⁊ sa Ghaeilge;

 • Taithí/tuiscint ag an leibhéal is sinsearaí (príomhfheidhmeannach agus Cathaoirleach) i réimse leathan ábhar;

 • Rinne ionadaíocht thar ceann eagraíochtaí i dTeach Parlaiminte na hÉireann ó thuaidh, i Westminster Shasana, i nDáil Éireann, i gComharchumann na Breataine Bige, i.  bParlaimint na hEorpa ⁊ i gComhdháil Stáit Aontaithe Mheiriceá;

 • Rinne bainistiú ar bhuiséid idir £500K agus £1 milliún ag leibhéal Oifigeach Cuntasach;

 • D'oibrigh le hairí rialtais, lena gcomhairleoirí speisialta, le buanrú rialtais agus lena bhforais phoiblí neamhrannacha;

 • 20 bliain de thaithí ag obair le gaelscoileanna na tíre ag leibhéal straitéiseach agus oibriúcháin;

 • 20 bliain de thaithí ag obair leis na forais Ghaeilge uile atá státmhaoinithe ó thuaidh agus ó dheas;

 • 20 bliain de thaithí sa chomhairleoireacht, san aistriú, in eagarthóireacht chriticiúil, i léamh profaí, i mbainistíocht foirne, i ndéanamh cinntí;

 • 20 bliain de thaithí ag obair in earnáil an oideachais, san earnáil phoiblí agus san earnáil phoiblí.  

 • 15 bliain de thaithí ag obair leis na mórpháirtithe pobail;  

 • 10 mbliana de thaithí i soláthar cúrsaí ⁊ sa léachtóireacht.

Barr Feabhais Pic.png

RÉSUMÉ

 • PhD & cáilíochtaí 3ú leibhéal eile i mbainistíocht, feidhmíocht agus an Ghaeilge;

 • Taithí, tuiscint agus léargas ollmhór ag na leibhéil is airde, (cathaoirleach/POF);

 • Eagraíochtaí ionadaíocht ag NIA, Westminster, Dáil Éireann, Tionól na Breataine Bige, Parlaimint na hEorpa & i gComhdháil SAM;

 • Bainistíodh idir £500K & £1 mhilliún de bhuiséid ag leibhéal an Oifigigh Chuntasaíochta;

 • D'oibrigh sé le hairí rialtais, rúnaithe buana, SpAds, & Comhlachtaí Poiblí Neamh-Rannacha;

 • 20 bliain de thaithí ag obair le gaelscoileanna ag leibhéal straitéiseach agus oibriúcháin;

 • 20 bliain de thaithí ag obair le gach comhlacht Gaeilge státmhaoinithe thuaidh agus theas;

 • 20 bliain de thaithí i gcomhairleacht, aistriúchán, eagarthóireacht chriticiúil, léamh profaí, bainistíocht foirne & cinnteoireacht;

 • 20 bliain de thaithí san earnáil oideachais, pobail agus poiblí;

 • 15 bliana de thaithí ag obair leis na mórpháirtithe polaitíochta go léir;

 • 10 mbliana de thaithí i seachadadh cúrsaí & léachtóireacht.

bottom of page